Partner

FRADEX recycling s.r.o.

Spoločnosť FRADEX recycling s.r.o. sa od svojho vzniku zameriava na recykláciu. Zaoberá sa obchodovaním, zberom, spracovaním a zhodnotením druhotných surovín....

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor je svetový líder v oblasti inovatívnych, energeticky účinných riešení prevodových motorov Spoločnosť Bauer Gear Motor, založená v...